Toggle accessibility panel
Alt 0
Accessibility settingsAlt S
Top accessibility panelAlt 1
Right accessibility panelAlt 2
Bottom accessibility panelAlt 3
Left accessibility panelAlt 4
Show keyboard shortcuts accessibility panelAlt 5
Toggle keyboard shortcuts accessibility panelAlt 6
Reset all accessibilityAlt Q
Change font sizeAlt A
Increase font sizeAlt +
Reset font sizeAlt X
Decrease font sizeAlt -
Change line height Alt H
Increase line heightAlt U
Reset line heightAlt J
Decrease line heightAlt M
Change letter spacingAlt >
Increase letter spacingAlt R
Reset letter spacingAlt F
Decrease letter spacingAlt V
Change word spacingAlt <
Increase word spacingAlt E
Reset word spacingAlt D
Decrease word spacingAlt C
Readable fontAlt G
Highlight titles Alt T
Text zoomAlt Z
Invert colorsAlt I
Bright contrastAlt W
Dark contrast Alt B
Keyboard navigationAlt K
Big white cursor Alt Y
Big black cursor Alt N
Prevent animationAlt P
Skip to page content

A Nógrádsipeki Keresztény Általános Iskola és Óvoda a Nemzeti Tehetség Program NTP-KKT-12-A –P kódú pályázata

A Nógrádsipeki Keresztény Általános Iskola és Óvoda a Nemzeti Tehetség Program  NTP-KKT-12-A –P kódú pályázatán 300000 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott. A projekt  címe: „A tehetség isteni áldás, de hihetetlen akarat, segítség és alázat nélkül mit sem ér.”A Nógrádsipeki Általános Iskola tehetséggondozó programja

A program segítségével a diákok tehetséggondozó foglalkozásokon vehettek részt az alábbi 4 témakörben:

1. Matematika program:
Célja:
 Alapvető célunk minél több önálló felfedezésen alapuló matematikai tevékenység,

a megértésen alapuló, logikus, kreatív gondolkodás fejlesztése, a valóság és a matematikai modellek közötti kétirányú út megismertetése és azok használatának fokozatos kialakítása.

2. Anyanyelv és irodalom program
Célja:
 A kommunikáció fejlesztése.

3. Angol nyelv program
Célja:
 Értelmes cselekvések során, kommunikatív feladatok végrehajtása közben fejlesszék az angol nyelvtudásukat.

4. Természettudományos program
Célja: 
Természettudományos világkép fejlesztése. Önművelés fontossága. Nyitott szemmel a természetben.

A foglalkozásokra 2013. március 1. és 2013. június 15-e között került sor.

A program célkitűzései voltak:

– a tehetséges gyermek erős oldalának fejlődése
– a tehetséges gyermek (tehetséggel összefüggő) gyenge oldalainak  kiegyenlítése,
– kritikus, kreatív gondolkodás fejlesztése
– problémakeresés és megoldás fejlesztése
– kutatási kedv felkeltése adott területek iránt
– idegen nyelvi és a szociális kompetencia fejlődése
– a kiválasztott területeken plusz ismeretekhez jutás
– tanár-diák kapcsolat szorosabbá válása
A tanulók a kiválogatás után szívesen vettek részt a nekik megfelelőnek ítélt foglalkozásokon.

További eredmények: A felső tagozatos diákok továbbtanulási, pályaválasztási irányultságát nagymértékben befolyásolja érdeklődési körük, képességeik, a környezetükben élők személyes példamutatása. Talán olyan iskolát választanak ahol továbbtudják folytatni azokat a tevékenységeket, amelyekbe belekóstoltak.