Toggle accessibility panel
Alt 0
Accessibility settingsAlt S
Top accessibility panelAlt 1
Right accessibility panelAlt 2
Bottom accessibility panelAlt 3
Left accessibility panelAlt 4
Show keyboard shortcuts accessibility panelAlt 5
Toggle keyboard shortcuts accessibility panelAlt 6
Reset all accessibilityAlt Q
Change font sizeAlt A
Increase font sizeAlt +
Reset font sizeAlt X
Decrease font sizeAlt -
Change line height Alt H
Increase line heightAlt U
Reset line heightAlt J
Decrease line heightAlt M
Change letter spacingAlt >
Increase letter spacingAlt R
Reset letter spacingAlt F
Decrease letter spacingAlt V
Change word spacingAlt <
Increase word spacingAlt E
Reset word spacingAlt D
Decrease word spacingAlt C
Readable fontAlt G
Highlight titles Alt T
Text zoomAlt Z
Invert colorsAlt I
Bright contrastAlt W
Dark contrast Alt B
Keyboard navigationAlt K
Big white cursor Alt Y
Big black cursor Alt N
Prevent animationAlt P
Skip to page content

Ebösszeírás – 2020

Tisztelt Ebtartó!

Nógrádsipek Község Önkormányzata Nógrádsipek község közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-ában foglaltak alapján 2020. augusztus 10. és 2020. szeptember 10. napja között ebösszeírást tart.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik. Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy, a fenti jogszabályban meghatározott adattartalmú adatlapot kell kitölteni és az önkormányzathoz beküldeni.

A formanyomtatvány jelen felhívásunk hátoldalán megtalálható. Amennyiben Ön egynél több ebet tart, úgy további üres nyomtatvány 2020. augusztus 10-étől ügyfélfogadási időben átvehető a Polgármesteri Hivatalban (Nógrádsipek Jókai út 4.) vagy letölthető a www.sipek.hu/ oldalról is.

Az adatszolgáltatás 2020. augusztus 10. és 2020. szeptember 10. között az alábbi módon teljesíthető:

  • a kitöltött adatlapokat Nógrádsipek Község önkormányzata részére – 3179 Nógrádsipek, Jókai út 4. postai úton beküldve, vagy
  • a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben személyesen leadva, vagy
  • faxon a 32/589-012 számra beküldve, vagy
  • az adatlapot az info@sipek.hu email címre (szkennelve) beküldve, vagy
  • amenyiben beküldő ügyfélkapuval rendelkezik, az ebösszeító adatlap elektronikusan kitölthető és beküldhető az https://ohp-20.asp.lgov.hu e-önkormányzat portálon is.

Felhívom az ebtartók figyelmét arra, hogy:

  • 2013. január 1-től – a hivatkozott törvény szerint – a négy hónaposnál idősebb ebeket transzponderrel (mikrochippel) megjelölve lehet csak tartani. Amennyiben az ebtartó ennek a kötelezettségének még nem tett eleget, az ebösszeírási adatlap kitöltése előtt azt pótolja.  A kötelezettség nem teljesítése esetén minimum 45.000,- Ft állatvédelmi bírság szabható ki.
  • Amennyiben az ebtartó az ebösszeírásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségét elmulasztja, 30.000,- Ft állatvédelmi bírsággal sújtható.
  • Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál már korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.
  • Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot az Önkormányzathoz írásban bejelenteni.

Nógrádsipek, 2020.08.04

Dr. Kiss Tamás
jegyző

Ebösszeíró adatlap  nyomtatvány – 2020

Szóljon hozzá!

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.