Toggle accessibility panel
Alt 0
Accessibility settingsAlt S
Top accessibility panelAlt 1
Right accessibility panelAlt 2
Bottom accessibility panelAlt 3
Left accessibility panelAlt 4
Show keyboard shortcuts accessibility panelAlt 5
Toggle keyboard shortcuts accessibility panelAlt 6
Reset all accessibilityAlt Q
Change font sizeAlt A
Increase font sizeAlt +
Reset font sizeAlt X
Decrease font sizeAlt -
Change line height Alt H
Increase line heightAlt U
Reset line heightAlt J
Decrease line heightAlt M
Change letter spacingAlt >
Increase letter spacingAlt R
Reset letter spacingAlt F
Decrease letter spacingAlt V
Change word spacingAlt <
Increase word spacingAlt E
Reset word spacingAlt D
Decrease word spacingAlt C
Readable fontAlt G
Highlight titles Alt T
Text zoomAlt Z
Invert colorsAlt I
Bright contrastAlt W
Dark contrast Alt B
Keyboard navigationAlt K
Big white cursor Alt Y
Big black cursor Alt N
Prevent animationAlt P
Skip to page content

Közétkeztetés fejlesztése Nógrádsipeken

Szakmai beszámoló

Ügyfél neve: Nógrádsipek Község Önkormányzata

Ügyfél címe: 3179 Nógrádsipek Jókai út 4

Ügyfél-azonosító: 1003097586

Projekt azonosítója: 1860278279

Támogatás összege: 17.062.121.- Ft

A projekt rövid összefoglalója

A projekt keretében a már meglévő önkormányzati főzőkonyha étkezőjének bővítésére került sor. A fejlesztést követően az ebédlő 49,09 m2 alapterületű lett, ahol egyidejűleg 32 főnek tudunk helyet biztosítani.

Megvalósítás

Nógrádsipek Község Önkormányzata 2017.06.22-én 1860278279 iratazonosító számon “Közétkeztetés fejlesztése Nógrádsipeken” címmel támogatási kérelmet nyújtott be a helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú felhívásra.

A Magyar Államkincstár 2018. július 4-én kelt, 1940213860 számú támogatói okirattal 16.104.319.- Ft vissza nem térítendő támogatást állapított meg.

A projekt keretében megvalósuló önkormányzati konyha bővítése építési engedély-köteles beruházás volt. A bővítés érintette a szomszédos 335 hrsz-ú ingatlant is, tekintve, hogy az átnyúlik a szomszédos telekre. Önkormányzatunk előkészítette a telekhatár-rendezést, majd a változási vázrajzot az önkormányzat képviselő-testülete a 2019. május 14-i ülésén jóváhagyta. A Balassagyarmati Járási Hivatal Földhivatali Osztálya 2019. augusztus 26-án jóváhagyta a két ingatlan összevonását. Ezt követően elkezdődött az engedélyes tervdokumentáció átdolgozása az azóta bekövetkezett jogszabály és szabvány változások miatt. A koronavírus elleni küzdelem intézkedés- sorozatai február végén, március elején felerősödtek, ami főleg a humán erőforrásokat korlátozta, ezért a tervdokumentáció csak 2020 júniusára készült el, amelyet engedélyezésre benyújtottunk az Építésügyi Hatóságnak, amely 2020. szeptember 9-én kelt NO/ETDR-EPFO/647-12/2020. számú határozatával engedélyezte az építési munkákat. A határozat 2020. szeptember 11. napján vált véglegessé.

Időközben kimentési kérelmet nyújtottunk be a záró kifizetési igénylés 24 hónapos benyújtási határidejének nem teljesülése miatt, amely az Irányító Hatóság döntése alapján 2020. július 22-én elfogadásra került.

2020. augusztus 7-én szerződést kötöttünk a projekt nyilvánosságának biztosítására.

Ezt követően kerül sor a kivitelező kiválasztására. A legkedvezőbb árajánlatot a Diagonál-Épker Kft. (3177 Rimóc, Balassi Bálint u. 10.) bruttó 17.201.864.- Ft összegben. A vállalkozási szerződés megkötésére 2020. szeptember 25-én került sor. Ezzel egyidejűleg a műszaki ellenőri feladatok ellátására is szerződést kötöttünk.

A munkaterület átadására 2020. október 12-én került sor. A munkálatok kiváló ütemben haladtak. A munkák készre jelentése 2020. december 30-án megtörtént. A műszaki átadás-átvételi eljárásra szintén 2020. december 30-án került sor.

2020. december 9-én a támogatói okirat módosításra került és a támogatás összege 17.062.121.- Ft-ra növekedett.

A használatbavételi engedély 2021. április 29-én vált véglegessé.

Nyilvánosság

Önkormányzatunk az Arculati kézikönyvben meghatározott emblémával ellátott, az arculati szabályok figyelembevételével, a megfelelő méretben, betűtípussal és színváltozatban készült táblát helyezte ki a beruházás megvalósításának helyszínén.

A projekt főbb adatait és rövid összefoglalóját az önkormányzat honlapján is elhelyeztük.

A projekt eredményessége, hatékonysága

A működő főzőkonyha kapacitása szerint 150 adag étel elkészítésére alkalmas, ehhez adottak a személyi és tárgyi feltételek. A konyha személyzete: 1 fő szakács, 2 fő konyhai kisegítő. A konyhán működik a HACCP minőségbiztosítási rendszer, melynek megteremtettük a technikai feltételeit, és ennek előírásai szerint dolgozunk. A korábbi, 23,53 m2-es ebédlő 15 fő befogadására volt alkalmas. A bővítést követően 49,09 m2 alapterületű lett az étkező, ahol egyidejűleg 32 főnek tudunk helyet biztosítani.Az épület teljes mértékben akadálymentesen megközelíthető.

A konyhán az ellátottak köre az óvodások, általános iskolai tanulók, aktív korú felnőtteken át a nyugdíjas korosztályig terjed.

A konyha kapacitás kihasználtsága miatt egész évben fogadunk vendég étkezőket, egyéni előfizetőket és gyermek csoportokat is. Ez főleg június-augusztus hónapban jelentős létszám. Ekkor a konyha a nyári gyermekétkezést is biztosítja a rászoruló gyermekek számára.

Ez a széles életkor skála nem kis feladat elé állít bennünket, hogy minden korosztály igényének és ízlésének megfeleljen az elkészített étel. Hiszen a minőségi közétkeztetés feladata biztosítani az ellátottak élettani szükségletének megfelelő energia és tápanyagbevitelt, illetve annak arányos részét, sőt kedvezően befolyásolni az ellátottak táplálkozási szokásait, ízlését!

A projekt fenntartási időszakában Nógrádsipek Község Önkormányzata üzemelteti a konyhát, a térítés díjakból és az állami normatívából fedezzük a költségeket. A fejlesztés következtében növekszik a férőhelyek száma, ezáltal több vendég fogadására lesz alkalmas a konyha. Az adagszám növekedésével növekszik a térítési díj bevétel is, ami biztosítani fogja a fenntartáshoz szükséges forrásokat.

Nógrádsipek, 2021 június

Nógrádsipek Község Önkormányzata