Toggle accessibility panel
Alt 0
Accessibility settingsAlt S
Top accessibility panelAlt 1
Right accessibility panelAlt 2
Bottom accessibility panelAlt 3
Left accessibility panelAlt 4
Show keyboard shortcuts accessibility panelAlt 5
Toggle keyboard shortcuts accessibility panelAlt 6
Reset all accessibilityAlt Q
Change font sizeAlt A
Increase font sizeAlt +
Reset font sizeAlt X
Decrease font sizeAlt -
Change line height Alt H
Increase line heightAlt U
Reset line heightAlt J
Decrease line heightAlt M
Change letter spacingAlt >
Increase letter spacingAlt R
Reset letter spacingAlt F
Decrease letter spacingAlt V
Change word spacingAlt <
Increase word spacingAlt E
Reset word spacingAlt D
Decrease word spacingAlt C
Readable fontAlt G
Highlight titles Alt T
Text zoomAlt Z
Invert colorsAlt I
Bright contrastAlt W
Dark contrast Alt B
Keyboard navigationAlt K
Big white cursor Alt Y
Big black cursor Alt N
Prevent animationAlt P
Skip to page content

MAGYAR FALU PROGRAM – Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása – 2022 (MFP- BJA/2022)

Kedvezményezett neve: Nógrádsipek Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása – 2022 (MFP- BJA/2022)

Projekt címe (azonosító száma): Járdafelújítás Nógrádsipeken (3345737853)

Támogatás összege: 9.998.148.- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Jelen projekt keretében a Nógrádsipek, József Attila úti, a Mikszáth úti és a 262/1 hrszú önkormányzati tulajdonú járdák egyes szakaszainak felújítására került sor.

Pályázatunk célja az volt, hogy a meglévő rossz állapotú, elhasználódott beton burkolatú járdákat felújítsuk.

A felújított járdaszakaszok a község központi és délkeleti részén húzódnak, közvetlen a Rákóczi út, József Attila út és Mikszáth utak mentén, mindösszesen 254 méter hosszan. A munkálatok elvégzésére a Zöld Élet Szociális Szövetkezettel kötöttünk vállalkozási szerződést 2022. május 17-én. A meglévő József Attila és Mikszáth úti járdaszakaszok elbontásával, vasháló beépítésével, a fagyvédő réteg, valamint C20/25 betonburkolat megépítésével került kialakításra a járda. A település központi részén található 262/1 hrsz. területen már korábban megépítésre került a fagyvédő és alapréteg, valamint a kétoldali kerti szegélyek. Itt a már elkészült szegélyezett járda alap térkő burkolatot kapott, a térkő hézagai kvarchomokkal beseprésre kerültek. A műszaki átadás-átvételi eljárásra 2022. július 29-én került sor.

A fejlesztéssel megoldódott az érintett lakóingatlanok, valamint az emlékpark akadálymentes és biztonságos megközelítése.