Toggle accessibility panel
Alt 0
Accessibility settingsAlt S
Top accessibility panelAlt 1
Right accessibility panelAlt 2
Bottom accessibility panelAlt 3
Left accessibility panelAlt 4
Show keyboard shortcuts accessibility panelAlt 5
Toggle keyboard shortcuts accessibility panelAlt 6
Reset all accessibilityAlt Q
Change font sizeAlt A
Increase font sizeAlt +
Reset font sizeAlt X
Decrease font sizeAlt -
Change line height Alt H
Increase line heightAlt U
Reset line heightAlt J
Decrease line heightAlt M
Change letter spacingAlt >
Increase letter spacingAlt R
Reset letter spacingAlt F
Decrease letter spacingAlt V
Change word spacingAlt <
Increase word spacingAlt E
Reset word spacingAlt D
Decrease word spacingAlt C
Readable fontAlt G
Highlight titles Alt T
Text zoomAlt Z
Invert colorsAlt I
Bright contrastAlt W
Dark contrast Alt B
Keyboard navigationAlt K
Big white cursor Alt Y
Big black cursor Alt N
Prevent animationAlt P
Skip to page content

Magyar Falu Program – Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2022 (MFP- ÖTIK/2022) – A nógrádsipeki óvoda felújítása (3347648535)

Kedvezményezett neve: Nógrádsipek Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2022 (MFP- ÖTIK/2022)

Projekt címe (azonosító száma): A nógrádsipeki óvoda felújítása (3347648535)

Támogatás összege: 24.984.902.- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Jelen projekt keretében a nógrádsipeki óvoda energetikai korszerűsítésére került sor: homlokzati és födém hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje.

A Nógrádsipek 335 hrsz. alatti, meglévő 100%-os önkormányzati tulajdonban és történelmi egyház fenntartásában lévő óvoda felújítására azért nyújtottunk be pályázatot, hogy az 1970-es években épült, leromlott állagú épületet jelentősen korszerűsítsük.

A munkálatok elvégzésére a DP INVEST Kft-vel kötöttünk vállalkozási szerződést 2022. június 20-án.

A felújítás keretében az alábbi munkálatok történtek: a külső homlokzat 15 cm vastag, míg a födém szintén 15 cm ásványgyapot hőszigetelést kapott. Sor került az elavult külső nyílászárók cseréjére, helyettük új, Ug=0,6 W/m2K hőszigetelt üvegezésű műanyag ablakok kerültek beépítésre.

A műszaki átadás-átvételi eljárásra 2023. május 4-én került sor.

A fejlesztést követően jelentősen javultak az óvoda épületének energetikai mutatói.