Toggle accessibility panel
Alt 0
Accessibility settingsAlt S
Top accessibility panelAlt 1
Right accessibility panelAlt 2
Bottom accessibility panelAlt 3
Left accessibility panelAlt 4
Show keyboard shortcuts accessibility panelAlt 5
Toggle keyboard shortcuts accessibility panelAlt 6
Reset all accessibilityAlt Q
Change font sizeAlt A
Increase font sizeAlt +
Reset font sizeAlt X
Decrease font sizeAlt -
Change line height Alt H
Increase line heightAlt U
Reset line heightAlt J
Decrease line heightAlt M
Change letter spacingAlt >
Increase letter spacingAlt R
Reset letter spacingAlt F
Decrease letter spacingAlt V
Change word spacingAlt <
Increase word spacingAlt E
Reset word spacingAlt D
Decrease word spacingAlt C
Readable fontAlt G
Highlight titles Alt T
Text zoomAlt Z
Invert colorsAlt I
Bright contrastAlt W
Dark contrast Alt B
Keyboard navigationAlt K
Big white cursor Alt Y
Big black cursor Alt N
Prevent animationAlt P
Skip to page content

MAGYAR FALU PROGRAM – Óvodai sportterem, tornaszoba fejlesztése – 2020 (MFP-OTF/2020)

Kedvezményezett neve: Nógrádsipek Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Óvodai sportterem, tornaszoba fejlesztése – 2020 (MFP-OTF/2020)

Projekt címe (azonosító száma): Óvodai tornaszoba fejlesztése Nógrádsipeken (3111203069)

Támogatás összege: 14.993.976.- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

Jelen projekt keretében a Nógrádsipek 336/1 hrsz-ú ingatlan felújítására került sor. Pályázatunk célja az volt, hogy a nógrádsipeki óvodások számára tornaszobát alakítsunk ki az önkormányzat tulajdonában lévő Közösségi Ház nagyterméből.

Az eredetileg tervezett munkanemek nagy részét – az időközben bekövetkezett áremelkedés miatt – elhagytuk és helyette az óvodai tornaszobának helyet adó ingatlan tetőszerkezetét újítottuk fel.

A tető szerkezete, illetve cserépfedése, sem statikailag, sem esztétikailag nem megfelelő, bádogszerkezete, csatornája több helyen átengedte a csapadékvizet, rongálva ezzel az amúgy sem jó állapotú épületet, valamint épület körüli járdákat.

Az elvégzett munkálatok során, a tetőhéjazat, illetve bádog szerkezet teljes elbontása után, megerősítettük a meglévő fedélszéket. A sérült, korhadt szerkezeti elemeket kicseréltük, a bennmaradó részeket tisztítás, bárdolás után, impregnálószerrel felületkezeltük.

A megújított, megerősített fedélszéket fóliáztuk, majd ellenlécezés után cserépléceztük. A bádog elemeket szín azonos eresz-, illetve csatornaszerkezettel láttuk el. A tetőhéjazat Bramac Római NOVO betoncserép fedést kapott.

Az épületben lévő villámvédelmi rendszer teljes cseréje is megtörtént.

A belső felújítás során a régi, balesetveszélyes színpad teljes felújítására is sor került.

Az óvodai tornaszoba kialakításra került, az épület meglévő nézőterét alkalmassá tettük arra, hogy a helyi óvodások tornaszobaként használhassák azt.