Toggle accessibility panel
Alt 0
Accessibility settingsAlt S
Top accessibility panelAlt 1
Right accessibility panelAlt 2
Bottom accessibility panelAlt 3
Left accessibility panelAlt 4
Show keyboard shortcuts accessibility panelAlt 5
Toggle keyboard shortcuts accessibility panelAlt 6
Reset all accessibilityAlt Q
Change font sizeAlt A
Increase font sizeAlt +
Reset font sizeAlt X
Decrease font sizeAlt -
Change line height Alt H
Increase line heightAlt U
Reset line heightAlt J
Decrease line heightAlt M
Change letter spacingAlt >
Increase letter spacingAlt R
Reset letter spacingAlt F
Decrease letter spacingAlt V
Change word spacingAlt <
Increase word spacingAlt E
Reset word spacingAlt D
Decrease word spacingAlt C
Readable fontAlt G
Highlight titles Alt T
Text zoomAlt Z
Invert colorsAlt I
Bright contrastAlt W
Dark contrast Alt B
Keyboard navigationAlt K
Big white cursor Alt Y
Big black cursor Alt N
Prevent animationAlt P
Skip to page content

Meghívó a képviselő-testület ülésére

Nógrádsipek Község Polgármesterétől

Nógrádsipek, Jókai u. 4.

Tel: 32/589010

 

M e g h í v ó

 

Értesítem, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. §-a  alapján a képviselő-testület rendkívüli ülését

2023. július 13-án /csütörtök/ 18.00 órára

összehívom.

Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (3179 Nógrádsipek, Jókai út 4.)

 

Tervezett napirendek:

1. Vis maior támogatási igény benyújtása a 2023. június 6-i villámárvíz kapcsán

Előterjesztő: Vizi Zoltán polgármester

 

2. Egyebek

 

Megjelenésére és aktív közreműködésére számítok.

 

Nógrádsipek, 2023. július 11.

Vizi Zoltán sk.

polgármester