Toggle accessibility panel
Alt 0
Accessibility settingsAlt S
Top accessibility panelAlt 1
Right accessibility panelAlt 2
Bottom accessibility panelAlt 3
Left accessibility panelAlt 4
Show keyboard shortcuts accessibility panelAlt 5
Toggle keyboard shortcuts accessibility panelAlt 6
Reset all accessibilityAlt Q
Change font sizeAlt A
Increase font sizeAlt +
Reset font sizeAlt X
Decrease font sizeAlt -
Change line height Alt H
Increase line heightAlt U
Reset line heightAlt J
Decrease line heightAlt M
Change letter spacingAlt >
Increase letter spacingAlt R
Reset letter spacingAlt F
Decrease letter spacingAlt V
Change word spacingAlt <
Increase word spacingAlt E
Reset word spacingAlt D
Decrease word spacingAlt C
Readable fontAlt G
Highlight titles Alt T
Text zoomAlt Z
Invert colorsAlt I
Bright contrastAlt W
Dark contrast Alt B
Keyboard navigationAlt K
Big white cursor Alt Y
Big black cursor Alt N
Prevent animationAlt P
Skip to page content

Településkép megőrzése Nógrádsipeken, VP6-19.2.1-47-5-17

A Kedvezményezett neve: Nógrádsipek Község Önkormányzata

A pályázati felhívás neve, kódszáma: Településkép megőrzése       VP6-19.2.1-47-5-17

A projekt címe, azonosító száma: Településkép megőrzése Nógrádsipeken

A szerződött támogatás összege: 7.999.994.- Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 95,00 %

A projekt befejezési dátuma: 2021. szeptember 6.

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

Nógrádsipek Község Önkormányzata a meglévő tűzoltószertár épületéből közösségi teret alakított ki. A szertár a faluközpontban található, a két országos műemléki védelem alatt álló kúria között. Az elmúlt években üresen állt, az önkormányzat szeretett volna neki funkciót adni. A 14-30 éves korosztálynak a településen nem állt rendelkezésre közösségi helyisége, azonban a fiatalok igényelték ennek kialakítását. Megfelelő időjárás esetén – az épület északi irányban történő bővítésével kialakításra kerülő – nyitott, fedett teraszon tudnak összejönni a fiatalok, az épület nagyobb helyiségét pedig időjárástól függetlenül tudják majd igénybe venni. Emellett a közösségi helyet egyesületek (Vadrózsa Hagyományőrző Egyesület, Nógrádsipeki Sport Egyesület, Nógrádsipeki Fiatalok Egyesülete) magánszemélyek, családok, baráti társaságok, kézműves csoportok is ki tudják majd használni.

Önkormányzatunk 2018 márciusában támogatási kérelmet nyújtott be a Vidékfejlesztési Program keretén belül az Ipoly-Menti Palócok Térségfejlesztő Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1-47-5-17 ködszámú, Településkép megőrzése című felhívásra. Kérelmünket a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága a 3014291200 iratazonosítójú, 2019. november 7-én kelt támogatói okirattal 7.999.994.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette.

A beruházáshoz szükséges terveket a Vár-Center Kft. készítette el, amelyet – egy telekalakítási eljárást követően – 2020 júliusában aktualizáltunk. A beruházás építési engedélyköteles tevékenység volt, amelyet 2020. szeptember 8-án adott meg a Nógrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Hatósági és Örökségvédelmi Osztálya.

A kivitelezésre a Diagonál Épker Kft-vel kötött szerződést az önkormányzat. Az építési munkálatok 2021. március 16-án kezdődtek meg.

A meglévő két helyiség közötti válaszfal részben elbontásra került, a kémény szintén lebontásra került, a bejárattól balra a tervezett férfi és női-mozgáskorlátozott wc helyiségek kerültek kialakításra, északi irányba nyitott, fedett kiülő terasz készült. A fedett terasz északi oldalán egy szabadtéri kemence került megépítése. A nyílászárókat újakra cseréltük, a homlokzat és a födém hőszigetelést kapott. A tetőre egy 3 kW-os napelemes rendszer került, amely a villamos fűtéshez szükséges energiaigényt fedezi majd.

Emellett kihelyezésre kerültek a használathoz szükséges pad és szemetes.

Az épület bővítés utáni adatai:

Bruttó alapterület:                  106,79 m2

Földszint nettó alapterület:     95,28 m2

Hasznos alapterület:               41,41 m2

Terasz alapterület:                  50,87 m2

A sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásra 2021. szeptember 6-án került sor. Az ünnepélyes átadásra 2021. szeptember 11-én, a szüreti felvonulással egybekötött rendezvényen került sor.