Toggle accessibility panel
Alt 0
Accessibility settingsAlt S
Top accessibility panelAlt 1
Right accessibility panelAlt 2
Bottom accessibility panelAlt 3
Left accessibility panelAlt 4
Show keyboard shortcuts accessibility panelAlt 5
Toggle keyboard shortcuts accessibility panelAlt 6
Reset all accessibilityAlt Q
Change font sizeAlt A
Increase font sizeAlt +
Reset font sizeAlt X
Decrease font sizeAlt -
Change line height Alt H
Increase line heightAlt U
Reset line heightAlt J
Decrease line heightAlt M
Change letter spacingAlt >
Increase letter spacingAlt R
Reset letter spacingAlt F
Decrease letter spacingAlt V
Change word spacingAlt <
Increase word spacingAlt E
Reset word spacingAlt D
Decrease word spacingAlt C
Readable fontAlt G
Highlight titles Alt T
Text zoomAlt Z
Invert colorsAlt I
Bright contrastAlt W
Dark contrast Alt B
Keyboard navigationAlt K
Big white cursor Alt Y
Big black cursor Alt N
Prevent animationAlt P
Skip to page content

Ügytipusok

1Adásvétel, haszonbérlet hirdetményi úton történő közlése
2Adó- és értékbizonyítvány
3Államigazgatási és építéshatósági illetékek listája
4Állampolgársági ügyek
5Állatvédelem
6Birtokvédelem
7Bontási engedély
8Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
9Egyéni vállalkozással kapcsolatos ügyintézés
10Elektronikus ügyintézés – 2018-tól
11Építési engedély
12Építési engedély és bejelentési engedély nélkül végezhető munkák
13Építészeti örökségünk védelme
14Fennmaradási és továbbépítési engedély
15Gépjármű adó beszedése
16Gondnokság
17Gyermek családi jogállásának rendezése
18Gyermekszületési támogatás
19Gyermektartásdíj megelőlegezése
20Hagyatéki eljárás
21Haláleset anyakönyvezése
22Használatbavételi engedély
23Házasságkötés
24Helyi iparűzési adó
25Hulladékgazdálkodási ügyek
26Idegenforgalmi adó
27Időskorúak járadéka
28Kereskedelmi tevékenység bejelentése, üzletköteles termékek működési engedélyezése
29Kommunális adó beszedése, valamint részletfizetési, fizetéshalasztási és adómérséklési eljárás
30Lakcím érvénytelenné nyilvánítása
31Méhészkedés bejelentése
32Névváltozási ügyek
33Nyomtatványtár
34Okmányirodai ügyintézés
35Örökbefogadás
36Óvodai, iskolai felvétel, beiratkozás
37Rendeltetés megváltoztatására irányuló bejelentési engedély
38Rendeltetés megváltoztatására irányuló engedély
39Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
40Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei
41Születés anyakönyvezése
42Talajterhelési díj
43Tanulmányi, étkezési térítési díjak, kedvezmények
44Telekalakítási engedély
45Telepengedélyezés
46Temetési segély
47Vagyonhasznosítási ügyek
48Varsányi Közös Önkormányzati Hivatal Másolatkészítési Szabályzata
49Veszélyes állat, eb tartás