Toggle accessibility panel
Alt 0
Accessibility settingsAlt S
Top accessibility panelAlt 1
Right accessibility panelAlt 2
Bottom accessibility panelAlt 3
Left accessibility panelAlt 4
Show keyboard shortcuts accessibility panelAlt 5
Toggle keyboard shortcuts accessibility panelAlt 6
Reset all accessibilityAlt Q
Change font sizeAlt A
Increase font sizeAlt +
Reset font sizeAlt X
Decrease font sizeAlt -
Change line height Alt H
Increase line heightAlt U
Reset line heightAlt J
Decrease line heightAlt M
Change letter spacingAlt >
Increase letter spacingAlt R
Reset letter spacingAlt F
Decrease letter spacingAlt V
Change word spacingAlt <
Increase word spacingAlt E
Reset word spacingAlt D
Decrease word spacingAlt C
Readable fontAlt G
Highlight titles Alt T
Text zoomAlt Z
Invert colorsAlt I
Bright contrastAlt W
Dark contrast Alt B
Keyboard navigationAlt K
Big white cursor Alt Y
Big black cursor Alt N
Prevent animationAlt P
Skip to page content

Kereskedelmi tevékenység bejelentése, üzletköteles termékek működési engedélyezése

Ügyfélfogadás:

hétfő: 8.00-15.30
kedd: 8.00-12.00
csütörtök: 8.00-12.00

Illetékességi területünk: Nógrádsipek község közigazgatási területe

Ügyintézési határidő: 15 nap

Ügyintéző:
Nógrádsipek: Pifka Ferenc, 32/589-010

Ügyfél joga:

 • kérelmet nyújtson be
 • kérelmét a döntésig módosítsa, visszavonja
 • önmaga helyett megbízottja járjon el
 • saját ügye irataiba betekintsen,
 • nyilatkozatot tegyen, jegyzőkönyv felvételét kérje
 • meghallgatást, bizonyítékok beszerzését kérje

Kötelezettsége:

 • idézésnek eleget tenni,
 • hiánypótlásnak eleget tenni,
 • jóhiszeműen közreműködni.

Vonatkozó jogszabályok:

 • A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
 • A kereskedelemről szóló, módosított 2005. évi CLXIV. törvény
 • A gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló 2001. évi XCVI. törvény
 • A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Kormány rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.)

A fent felsorolt jogszabályok értelmében jelentősen változott a kereskedelmi tevékenységek folytatásával kapcsolatos szabályozás. A hatályos jogszabályok európai jogharmonizációs kötelezettségnek eleget téve leegyszerűsödött a kereskedelmi tevékenység hatósági ügyintézése. A kereskedő a kereskedelmi tevékenység folytatását – a honlapunkon letölthető bejelentő kitöltésével – a Körjegyzőségen bejelenti. Üzletköteles termékek forgalmazása esetén (pld: dohánytermék, állatgyógyászati készítmények, növényvédő szerek) a kereskedő működési engedély iránti kérelmet nyújthat be.

Bejelentés benyújtása

A bejelentőt – vagy a működési engedély iránti kérelmet – a gyorsabb ügyintézés, és pontosabb adattartalom érdekében – írásban lehet benyújtani a tájékoztatóban foglalt melléklettel és meghatározott illeték / szolgáltatási díj lerovásával a Körjegyzőség székhelyén (3179 Nógrádsipek, Jókai út 4.) vagy telephelyén (3066 Cserhátszentiván, Kossuth út 1.)

A bejelentő kereskedelmi tevékenység folytatására (ez a leggyakoribb eset) az alábbiakat tartalmazza:

 • a kitöltött bejelentő az ügyfél aláírásával, továbbá
 • a bejelentő eljárási illetéke:
 • 2.200 Ft – ha kereskedelmi tevékenység folytatásáról van szó
 • illetékmentes – ha meglévő engedély adatváltozásáról van szó (kivéve üzletköteles termékek esete)
 • az üzlet használatának jogcímét igazoló irat (pld: bérleti szerződés)

A bejelentő nyomtatvány letölthető.

A működési engedély iránti kérelem (csak üzletköteles termékek árusítása esetén) az alábbiakat tartalmazza:

 • a kitöltött kérelem az ügyfél aláírásával,
 • a kérelem illetéke:
 • 10.000 Ft – új kérelem esetén
 • 3.000 Ft – adatmódosítás esetén

A kérelem nyomtatvány letölthető.

Fontos tudni:

A kereskedő a kereskedelmi tevékenység folytatására irányuló szándékát köteles a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni.
A bejelentést követően a kereskedelmi tevékenység megkezdhető, illetve folytatható.
A 2009. október 1. előtt már működő és hatályos működési engedéllyel rendelkező üzlet esetében a kereskedőnek csak adatváltozás esetén kell új bejelentőt vagy kérelmet benyújtania a hatósághoz. A meglévő működési engedélyek tehát érvényesek; azokat nem kell lecserélni, csak adatváltozás esetén!
A bejelentést követően a kereskedelmi hatóság a kereskedőt és az általa forgalmazott termékkört nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás adatai közérdekből nyilvánosak, azokat a kereskedelmi hatóság interneten naprakészen közzéteszi.

A kereskedő adatváltozás (pld.: székhelycím, termékkör változás, nyilvántartási idő megváltozása) esetén köteles az adatváltozást a kereskedelmi hatóságnál bejelenteni.

Az eljárási illetéket illetékbélyegen kell leróni, amelyet Postán lehet beszerezni.