Toggle accessibility panel
Alt 0
Accessibility settingsAlt S
Top accessibility panelAlt 1
Right accessibility panelAlt 2
Bottom accessibility panelAlt 3
Left accessibility panelAlt 4
Show keyboard shortcuts accessibility panelAlt 5
Toggle keyboard shortcuts accessibility panelAlt 6
Reset all accessibilityAlt Q
Change font sizeAlt A
Increase font sizeAlt +
Reset font sizeAlt X
Decrease font sizeAlt -
Change line height Alt H
Increase line heightAlt U
Reset line heightAlt J
Decrease line heightAlt M
Change letter spacingAlt >
Increase letter spacingAlt R
Reset letter spacingAlt F
Decrease letter spacingAlt V
Change word spacingAlt <
Increase word spacingAlt E
Reset word spacingAlt D
Decrease word spacingAlt C
Readable fontAlt G
Highlight titles Alt T
Text zoomAlt Z
Invert colorsAlt I
Bright contrastAlt W
Dark contrast Alt B
Keyboard navigationAlt K
Big white cursor Alt Y
Big black cursor Alt N
Prevent animationAlt P
Skip to page content
Háziorvosi Rendelő
3179 Nógrádsipek, Jókai u. 4.
Tel.: 06-32/389-094
Háziorvos: Dr. Rózsa Szilveszter
Rendel:
Hétfő              14:00 – 15:00
Kedd              08:00 – 12:00
Szerda           Nincs rendelés!
Csütörtök      08:30 – 11:00
Péntek           Nincs rendelés!
Orvosi ügyelet
3170 Szécsény, Rákóczi út 113.
Tel.: 06-32/370-432
Éjszakai ügyelet: hétköznap délután 17.00-től másnap reggel 8.00-ig
Hétvégenként egész nap
Védőnői Szolgálat
3179 Nógrádsipek, Jókai út 4.
Tel: 06-70/338-7532
Védőnő: Laukóné Oláh Magdolna
Rendelési idő: csütörtök 08:00 – 9:00
Nógrádsipek Község Önkormányzatának Konyhája
3179 Nógrádsipek, Rákóczi út 84.
Intézményvezető: Cseh Péter
Körzeti Megbízott – Szécsényi Rendőrkapitányság, Rendészeti Osztály
Krista Zoltán r. zászlós
Fogadóóra: minden páratlan hónap 4. hetének pénteki napja, 10 és 11 óta között a Hivatalban (Jókai út 4)
Községi Könyvtár, Nógrádsipek
A településen a nyilvános könyvtári szolgáltatások az alábbi könyvtári szolgáltatóhelyen vehetők igénybe:
Könyvtári, Információs és Közösségi Hely – Balás Kúria
Címe: 3179. Nógrádsipek, József Attila út 6.
Elérhetősége: konyvtar@sipek.hu
A könyvtáros neve: Rózáné Kelemen Éva
Nyitva tartási idő:
– Hétfő: 8:00 – 10:00
– Kedd, szerda: 8:00 – 9:00, 12:00 – 16:00
-Csütörtök: 12:00 – 17:00
– Péntek:  12:00 – 15:00

A településen a Könyvtári, Információs és Közösségi Hely a Balassi Bálint Megyei Könyvtár szolgáltatóhelyeként működik.
Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Nógrádsipeki Tagintézmény Óvodai Telephelye
3179 Nógrádsipek, Rákóczi u. 84.
Óvodapedagógusok: Jusztin Gáborné, Gyetvai-Pásztor Dóri
Postahivatal
3179 Nógrádsipek, József A. u. 23.
Tel.: 06-32/389-154