Toggle accessibility panel
Alt 0
Accessibility settingsAlt S
Top accessibility panelAlt 1
Right accessibility panelAlt 2
Bottom accessibility panelAlt 3
Left accessibility panelAlt 4
Show keyboard shortcuts accessibility panelAlt 5
Toggle keyboard shortcuts accessibility panelAlt 6
Reset all accessibilityAlt Q
Change font sizeAlt A
Increase font sizeAlt +
Reset font sizeAlt X
Decrease font sizeAlt -
Change line height Alt H
Increase line heightAlt U
Reset line heightAlt J
Decrease line heightAlt M
Change letter spacingAlt >
Increase letter spacingAlt R
Reset letter spacingAlt F
Decrease letter spacingAlt V
Change word spacingAlt <
Increase word spacingAlt E
Reset word spacingAlt D
Decrease word spacingAlt C
Readable fontAlt G
Highlight titles Alt T
Text zoomAlt Z
Invert colorsAlt I
Bright contrastAlt W
Dark contrast Alt B
Keyboard navigationAlt K
Big white cursor Alt Y
Big black cursor Alt N
Prevent animationAlt P
Skip to page content

Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletei

Nemzeti Jogszabálytár – Önkormányzati rendeletek: a 2013. június 30-át követően kihirdetett új, vagy módosított rendeletek itt találhatókt!!!

Korábbi rendeletek:

A pirossal jelölt rendeletek hatályukat vesztették.

971-7/2014 HVI határozat: az egyéni listás jelölt, valamint polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számának megállapítása Nógrádsipek településen

2011

Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2011.(VI.2.) rendelete  az állattartásról és a hullaemésztő verem kezeléséről szóló 10/1991.(VII.2.) sz. rendeletének módosításáról

Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011. (IV.13.) rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2011. (II. 11.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

2008, és előtte

Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008 (II.20.) rendelete a települési képviselők tiszteletdíjának megállapításáról — Hatályos:2008-04-01-tól 2019-10-13-ig

Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008 (I.31.) rendelete a szociális ellátási formák helyi szabályozásáról — Hatályos:2008-02-01-tól 2015-02-28-ig

Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007 (VI.13.) rendelete a gyermekszületési támogatásról — Hatályos:2007-07-01-tól 2015-02-28-ig

Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2003 (XII.1.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodásról, valamint a település köztisztaságának fenntartásáról — Hatályos:2004-01-01-tól 2017-02-28-ig

Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2008.(VII.15.) rendelete a közterületek elnevezésének és a házszámozás szabályainak megállapításáról

Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselőtestületének 16/2008. (XI.24.) rendelete az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás hatósági áráról

Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2003. (VII. 18.) sz. rendelete „Nógrádsipek Díszpolgára” kitüntető cím alapításáról

Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2003. (XII. 19.) számú rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról és használati díjairól

Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2001. (X. 18.) sz. rendelete a helyi közművelődési tevékenységről

Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2001. (V. 10.) sz. rendelete az önkormányzati telekvásárlásról

Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/1999. (IV. 30.) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadásáról, bérleti díj megállapításáról

Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/1997. (IX. 01.) sz. rendelete a kereskedelmi tevékenység céljából igénybevett köterület használatáról, díjának megállapításáról.

Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/1995./X.15./Kt. rendelete a temetőkről és temetkezési tevékenységről

Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/1991./VII.2./ sz. rendelete az állattartásról és a hullaemésztő verem kezeléséről