Toggle accessibility panel
Alt 0
Accessibility settingsAlt S
Top accessibility panelAlt 1
Right accessibility panelAlt 2
Bottom accessibility panelAlt 3
Left accessibility panelAlt 4
Show keyboard shortcuts accessibility panelAlt 5
Toggle keyboard shortcuts accessibility panelAlt 6
Reset all accessibilityAlt Q
Change font sizeAlt A
Increase font sizeAlt +
Reset font sizeAlt X
Decrease font sizeAlt -
Change line height Alt H
Increase line heightAlt U
Reset line heightAlt J
Decrease line heightAlt M
Change letter spacingAlt >
Increase letter spacingAlt R
Reset letter spacingAlt F
Decrease letter spacingAlt V
Change word spacingAlt <
Increase word spacingAlt E
Reset word spacingAlt D
Decrease word spacingAlt C
Readable fontAlt G
Highlight titles Alt T
Text zoomAlt Z
Invert colorsAlt I
Bright contrastAlt W
Dark contrast Alt B
Keyboard navigationAlt K
Big white cursor Alt Y
Big black cursor Alt N
Prevent animationAlt P
Skip to page content

„Az energiatudatos gondolkodás terjedését elősegítő szemléletformáló programok Nógrádsipeken” elnevezésű projekt

Nógrádsipek Község Önkormányzata

Sajtóközlemény

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL ENERGIATUDATOS GONDOLKODÁS TERJEDÉSÉT ELŐSEGÍTŐ SZEMLÉLETFORMÁLÓ PROGRAMOK NÓGRÁDSIPEKEN


Nógrádsipek Község Önkormányzata a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében 2.583.500 forint európai uniós támogatással valósítja meg a KEHOP-5.4.1-16-2016-00801 azonosítószámú „Az energiatudatos gondolkodás terjedését elősegítő szemléletformáló programok Nógrádsipeken” elnevezésű projektet.

A pályázati projekt célja, hogy szemléletformáló programokon keresztül hívja fel a figyelmet az energiatudatos magatartásformák hasznosságára a településen élő felnőttek és gyermekek körében, valamint a klímatudatos viselkedések előnyeire, energia megtakarítási lehetőségeik kapcsán.

A projektben megvalósítandó program hosszú távú célja a lakosok ismeret- és készségfejlesztése illetve a lakosság környezeti nevelése, az energiahatékonyság, energiatudatosság terén szerzett tapasztalatainak szélesítése.

Az önkormányzatról és a megvalósítandó fejlesztésről bővebb, a projekt előrehaladásával aktualizált információkat a www.nogradsipek.hu oldalon olvashatnak.

További információ:

Szabó Mónika

szakmai vezető

0670 370 8102