Toggle accessibility panel
Alt 0
Accessibility settingsAlt S
Top accessibility panelAlt 1
Right accessibility panelAlt 2
Bottom accessibility panelAlt 3
Left accessibility panelAlt 4
Show keyboard shortcuts accessibility panelAlt 5
Toggle keyboard shortcuts accessibility panelAlt 6
Reset all accessibilityAlt Q
Change font sizeAlt A
Increase font sizeAlt +
Reset font sizeAlt X
Decrease font sizeAlt -
Change line height Alt H
Increase line heightAlt U
Reset line heightAlt J
Decrease line heightAlt M
Change letter spacingAlt >
Increase letter spacingAlt R
Reset letter spacingAlt F
Decrease letter spacingAlt V
Change word spacingAlt <
Increase word spacingAlt E
Reset word spacingAlt D
Decrease word spacingAlt C
Readable fontAlt G
Highlight titles Alt T
Text zoomAlt Z
Invert colorsAlt I
Bright contrastAlt W
Dark contrast Alt B
Keyboard navigationAlt K
Big white cursor Alt Y
Big black cursor Alt N
Prevent animationAlt P
Skip to page content

Új Magyarország

Megvalósult Nógrádsipek Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatának komplex akadálymentesítéseAz Országgyűlés 1998. évben alkotta meg a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvényt. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyelőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 7/B. § (1) bekezdése szerint – a 2007. április 1-jén már működő – a helyi önkormányzat által nyújtott hatósági és közigazgatási közszolgáltatások vonatkozásában az egyenlő esélyű hozzáférés megvalósításának határideje 2010. december 31.Nógrádsipek Község Önkormányzata eleget téve a jogszabályi kötelezettségének 2009 szeptemberében megterveztette a Nógrádsipek, Jókai út 4. szám alatti Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatának komplex akadálymentesítését.A terveket a Japáner-b Mérnöki Tanácsadó Kft. képviseletében Sípos Zsolt tervező készítette el, aki rehabilitációs szakmérnökként is közreműködött a projekt megvalósításának folyamatában. Feladata az volt, hogy a fogyatékos személyek igényei figyelembe vételre kerüljenek már a tervezés folyamatában, majd a projekt megvalósítása során is.Az Önkormányzat 2009. november 26-án pályázatot nyújtott be a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatának komplex akadálymentesítésére, 5.334.602.- Ft támogatás elnyerésére. A projekt összköltsége 5.927.336.- Ft. A pályázatot 2010 februárjában bírálta el a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. és 5.334.602.- Ft-ot ítéltek meg az ügyfélszolgálat akadálymentesítésére.Az önkormányzat képviselő-testülete meghívásos pályázat keretében 3 vállalkozást keresett meg az építési munkálatok kivitelezésére. A legkedvezőbb árajánlatot Pifka József egyéni vállalkozó adta, ezért az önkormányzat 2010. május 11-én nevezettel kötött vállalkozási szerződést.A kivitelezési munkálatok 2010. május 13-án a mozgáskorlátozottak számára kialakítandó parkoló építésével kezdődtek meg.
Ezt követően a hivatal belső munkálatai következtek: Elkészült az ügyfélszolgálat villany-vezetékelésének teljes cseréje, új burkolatot és festést kapott a hivatal előtere, valamint az ügyfélszolgálati iroda. A helyiségek kontrasztos helyiségjelző táblákkal lettek ellátva, amelyeket Braille írással is ellátunk. Beépítésre került egy aszimmetrikus, osztott szárnyú bejárati ajtó is, amelyen a kerekesszéket használók is kényelmesen megközelíthetik az ügyfélszolgálati irodát. Az ügyfélszolgálati helyiségbe beszerzésre kerültek irodai tárolóeszközök, valamint asztalok. Az építési munkálatok 2010. június 17-én fejeződtek be.Ezt követően beszereztük az ügyfélszolgálati irodában használandó számítástechnikai eszközöket: számítógépet, érintőképernyős monitort, hangfalakat, fejhallgatót, szoftvereket.Az akadálymentes opcióval ellátott honlap kialakításának csúszása miatt határidő módosítást kértünk a pályázat kezelőjétől. Az új határidő: 2010. december 31. napja lett.Összességében elmondható, hogy a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatának akadálymentesítésével az önkormányzat eleget tett a jogszabályi kötelezettségének és határidő előtt megvalósult az önkormányzat által nyújtott közszolgáltatás vonatkozásában az egyenlő esélyű hozzáférés.A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.A Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 5.334.602,- Ft.
Közreműködő szervezet neve és elérhetősége: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. 3300 Eger, Jókai u. 2.