Toggle accessibility panel
Alt 0
Accessibility settingsAlt S
Top accessibility panelAlt 1
Right accessibility panelAlt 2
Bottom accessibility panelAlt 3
Left accessibility panelAlt 4
Show keyboard shortcuts accessibility panelAlt 5
Toggle keyboard shortcuts accessibility panelAlt 6
Reset all accessibilityAlt Q
Change font sizeAlt A
Increase font sizeAlt +
Reset font sizeAlt X
Decrease font sizeAlt -
Change line height Alt H
Increase line heightAlt U
Reset line heightAlt J
Decrease line heightAlt M
Change letter spacingAlt >
Increase letter spacingAlt R
Reset letter spacingAlt F
Decrease letter spacingAlt V
Change word spacingAlt <
Increase word spacingAlt E
Reset word spacingAlt D
Decrease word spacingAlt C
Readable fontAlt G
Highlight titles Alt T
Text zoomAlt Z
Invert colorsAlt I
Bright contrastAlt W
Dark contrast Alt B
Keyboard navigationAlt K
Big white cursor Alt Y
Big black cursor Alt N
Prevent animationAlt P
Skip to page content

Nógrádsipeki hirdetmények

Egyéb határozatok, hirdetmények:

HIRDETMÉNY – hagyatéki tárgyú DÖNTÉS -határozat kézbesítése meghiúsult – 2022.04.25.

Nógrádsipek Község Önkormányzatának Közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjére és az elektronikus közzétételi Kötelezettségre vonatkozó szabályzata

Nógrádsipek Község környezetállapot jelentése 2020.

HIRDETMÉNY – hagyatéki tárgyú DÖNTÉS -határozat kézbesítése meghiúsult – 2021.08.24.

HIRDETMÉNY – kommunális adóval KAPCSOLATOS DÖNTÉS -határozat kézbesítése meghiúsult – 2020.03.23.

Hirdetmény – falugondnoki pályázat – 2020.03.09-től

HIRDETMÉNY – GÉPJÁRMŰADÓVAL KAPCSOLATOS DÖNTÉS -határozat kézbesítése meghiúsult – 2019.05.06.

HIRDETMÉNY – határozat kézbesítése meghiúsult – 2018.06.07.

Bontási jegyzőkönyv – 2018.05.10

Jegyzőkönyv bírálóbizottsági ülésről – 2018.04.13.

Ajánlattételi felhívás – “Nógrádsipek 2018. évi útfelújítás” – 2018.04.13

Ajánlattételi dokumentáció – “Nógrádsipek 2018. évi útfelújítás” – 2018.04.13

Pályázati kiírás informatikus pozícióra, jelentkezési határidő: 2013.09.25

A szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyek nyilvántartása

A bejelentésköteles kereskedelmi tevékenységet végzők nyilvántartása

Nógrádsipek Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2012-es évre a Bursa Hungarica felsőoktatási Ösztöndíjpályázatot, jelenleg is felsőoktatási hallgatók számára, valamint felsőoktatási tanulmányokat a 2012. évben kezdeni kívánók részére.

Pályázati adatlap a Polgármesteri Hivatalban igényelhető.
A pályázatok benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal, Nógrádsipek.
Beérkezési határideje: 2011. november 14.