Toggle accessibility panel
Alt 0
Accessibility settingsAlt S
Top accessibility panelAlt 1
Right accessibility panelAlt 2
Bottom accessibility panelAlt 3
Left accessibility panelAlt 4
Show keyboard shortcuts accessibility panelAlt 5
Toggle keyboard shortcuts accessibility panelAlt 6
Reset all accessibilityAlt Q
Change font sizeAlt A
Increase font sizeAlt +
Reset font sizeAlt X
Decrease font sizeAlt -
Change line height Alt H
Increase line heightAlt U
Reset line heightAlt J
Decrease line heightAlt M
Change letter spacingAlt >
Increase letter spacingAlt R
Reset letter spacingAlt F
Decrease letter spacingAlt V
Change word spacingAlt <
Increase word spacingAlt E
Reset word spacingAlt D
Decrease word spacingAlt C
Readable fontAlt G
Highlight titles Alt T
Text zoomAlt Z
Invert colorsAlt I
Bright contrastAlt W
Dark contrast Alt B
Keyboard navigationAlt K
Big white cursor Alt Y
Big black cursor Alt N
Prevent animationAlt P
Skip to page content

“Tisztítsuk meg az Országot!” projekt

Kedvezményezett: Nógrádsipek Község Önkormányzata

Támogató: Innovációs és Technológiai Minisztérium, lebonyolító az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.

Támogatói okirat száma: 2020/TMOP/0169

Támogatás összege: 5.850.000.- Ft

Nógrádsipek Község Önkormányzata vissza nem térítendő támogatást nyert a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt I. ütemének keretében a Nógrádsipeken található 2 db illegális hulladéklerakó felszámolására.

Az egyik lerakó az Arany János út folytatásában lévő beépítetlen telkeken található, a 485/1, a 485/2, a 485/3 és a 485/4 helyrajzi számon. A becsült illegális hulladék fajtája és mennyiség: 60 m3 bontási, építési hulladék.

A másik lerakó külterületen található, a 052/1 helyrajzi számon. A becsült illegális hulladék fajtája és mennyiség: 70 m3 bontási, építési hulladék, 10 m3 vegyes hulladék.

A „3179 Nógrádsipek, 485/1-4. és 052/1 hrsz alatti illegális hulladéklerakók felszámolása a hulladék összegyűjtésével, elszállításával és ártalmatlanításával” tárgyú beszerzési eljárás eredményeképpen a legkedvezőbb árajánlatot adó Zöld Élet Hulladék-újrahasznosítási Szociális Szövetkezettel (3170 Szécsény, Rákóczi út 41., adószám: 24075174-2-12) kötött önkormányzatunk vállalkozási szerződést a munkálatok elvégzésére.

A pályázat megvalósítási határideje: 2021. május 31.

Köszönjük az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. támogatását!

#tisztitsukmegazorszagot

#tmop

#innovaciosestechnologiaiminiszterium

Előtte:

Utána:

Szóljon hozzá!

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.